Regulamin reklamacji AWANGARDA GROUP Monika Krawiec

Zapoznaj się z nim i baw się z nami.

  • Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z usług niezwłocznie po zauważeniu wady, nie później niż kolejnego dnia od daty wizyty. Jeżeli kolejny dzień przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, to kolejnym dniem jest następny dzień, który nie jest dniem wolnym od pracy;
  • Reklamacja zakupionego towaru w AWANGARDA GROUP Monika Krawiec dotyczy niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową;
  • AWANGARDA GROUP Monika Krawiec nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący wiedział o niezgodności w chwili zakupu, bądź oceniając rozsądnie powinien był o niej wiedzieć;
  • Towary przecenione podlegają ogólnym warunkom reklamacji, tylko wówczas gdy reklamacja nie dotyczy wady towaru będącej przyczyną obniżki ceny/przeceny ;
  • Reklamację Klient składa osobiście w salonie AWANGARDA GROUP Monika Krawiec, ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz, w którym została wykonana usługa lub zakupiony towar, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@studioawangarda.pl, a gdy Klient nie posiada poczty elektronicznej listem poleconym na ww. adres pocztowy salonu do korespondencji.
  • Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej/adres pocztowy Klienta do korespondencji, na który ma zostać przesłana odpowiedź, oraz opis przedmiotu reklamacji umożliwiający jej rozpatrzenie, a także datę zauważenia wady;
  • W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej/listem poleconym AWANGARDA GROUP Monika Krawiec zastrzega, iż w celu rozpatrzenia reklamacji niezbędna jest wizyta klienta w salonie AWANGARDA GROUP Monika Krawiec, ul. Malczewskiego 2, 33-300 Nowy Sącz, i umożliwienie pracownikom dokonania oględzin włosów, a wypadku reklamacji towaru zgłoszenie się z zakupionym towarem;
  • AWANGARDA GROUP Monika Krawiec rozpatruje reklamacje w najszybszym możliwym terminie, nie dłużej jednak niż 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na adres poczty elektronicznej/adres pocztowy do korespondencji wskazany przez Klienta;
  • AWANGARDA GROUP Monika Krawiec zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.